Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem

                          
                          
                          

 

Urfisk i det nordligste Skotland
Af Henrik Madsen

I juni 2013 gik turen 10 dage til Skotland. Inge og jeg var på mange geologiske lokaliteter
fra Devon, Karbon og Jura. Vi besøgte også flere gamle kulturhistoriske steder, samt
fuglefjeldene ved Dunnet Head. Det blev til 1200 miles på de skotske landeveje.
Denne artikel handler kun om vores fund i fiskelagene fra Mellem Devon i Caitness området.
Efterfølgende har vi besøgt stedet igen, så artiklen er derfor udvidet med nogle flere fund.Stranden ved Thurso. Dette var den første lokalitet vi besøgte, og der var mange store sten med fiskeknogler og skæl.
Vi fandt ikke hele fisk på lokaliteten.Dette er lokaliteten Achanarras quarry i Caitness, Skotland. Der har siden 1870`erne været brudt de såkaldte Caithness Flagstones. Stenbruddet er ikke aktiv mere og for nyligt er der blevet offentlig adgang. Stedet administreres af Scottish Natural Heritage og er udnævnt til Site of Special Scientific Interest (SSSI). Dette stenbrud besøgte vi tre gange og der blev fundet flere fine fisk. Det almindeligste fossil er tilsyneladende lungefisken Dipterus valenciennesi, men der kendes til 17 arter af fisk. Denne artsrigdom kendes ikke i stentypen Old Red Sandstone, fra andre lokaliteter i Skotland.


Dette er flagstones diger som ses overalt i området Caitness. Caitness flagstone er også brugt til at bygge huse og fra Achanarras blev de lavet til tagsten, fordi de spaltede i ganske tynde plader.


Paleokort, der med det gule område viser, hvor urfiskene levede for omkring 394 mill. år siden, i Mellem Devon (Eifelien), hvor søen Lake Orcadie lå ca. 16° syd for ækvator på kontinentet Euramerica. Dette indlandsbassin varierede i sin udbredelse, og til tider var der adgang til Rheic havet, hvor fiskene kunne indvandre, og der blev tilført saltvand til søen. Nord for Lake Orcadie var de Kaledoniske bjerge, som på dette tidspunkt var højere end Alperne. Fra bjergene kom der naturligvis masser af vand med floder, som også tilførte Lake Orcadie store mængder af sediment. Den røde prik er området, hvor fiskene i denne artikel er fundet.


Det har taget lidt tid at finde ud af, hvilken alder lagene i Achanarras egentlig har. På de ellers fine plancer i hytten i stenbruddet står der flere forskellige tidsangivelser, lige fra 370 mill. år over 380 mill. år til 385 mill. år. Dog er der på de forskellige plancer ikke tvivl om, at Achanarras Fish Bed er Mellem Devon, som jeg også har læst i et par videnskabelige artikler om netop Achanarras quarry (Donovan et al.,1974). Trewin (1986). Tidstabellen er udpluk fra seneste udgave om tidsalder lavet af "International Commission on Stratigraphy" (2015).

Achanarras Fish Bed er et fossilrigt lag på knap 2 meters tykkelse, afsat mellem Upper Caithness Flagstone Group og Lower Caithness Flagstone Group i etagen Eifelien. Fiskene i Achanarras er ca. 391 millioner år.


I Achanarras der fundet 17 arter af fisk, som kan inddelse i disse grupper.Tabellen viser hvor arterne er fundet i de forskellige formationer. Sandwick Fishbed er 20 meter og her indgår
Achanarras Fishbed med knap 2 meter. De fleste arter kendes fra Achanarras Fishbed, og kun de to nederste arter i skemaet kom til senere. D. threiplandi er fundet i Banniskirk quarry og O. panderi er fundet i Holborn Head quarry.
Fra Sandwick Fishbed til toppen af Rousay Flagstone Formation er der 475 meter.

Kolonne med de tre farver Th.viser hyppigheden af arterne

Grøn = Almindelig
Gul = Fåtallig
Rød = Sjælden


I
Achanarras er det fossilrige lag 1,95 meters tykkelse. Dipterus valenciennesi forekommer i alle zoner, men i meget forskellig bevaringskvalitet. Panserfisk Coccosteus cuspidatus findes fra zone 2 til 5, men i toppen af zone 4 øges artens antal markant. De andre arter går tilbage i antal, og forekommer ikke i fra zone 6. Denne variation af arterne tolkes som ændringer af miljøet i Lake Orcadie. Det er især vandstanden, temperaturen og saltindholdet, som giver ændringer i faunaen. De fossilrige lag i Achanarras er ikke tilgængelig, men er oversvømmet.

Lobefinnede fisk

Dipterus valenciennesi fundet i Achanarras quarry. 5,0 cm. Fisken har været kløvet længe, så skællene har ændret farve.
Hoved og hale manglerDel af Dipterus valenciennesi med meget velbevarede skæl. Fundet i Achanarras quarry. 5,0 cm


Plade og modplade med en hel Dipterus valenciennesi fundet i Achanarras quarry. 15,0 cm


Dette er en meget svagt bevaret Dipterus valenciennesi fundet i Achanarras quarry. 11,0 cm. Der blev fundet flere eksemplarer, som var bevaret på denne måde. Der er kun svage aftryk af skællene og lidt knogler i kraniet.


Dipterus valenciennesi fundet i Achanarras quarry. 12,0 cm. Denne skærve blev fundet, hvor kroppen var synlig.
Halen og kraniet er præpareret frem.Denne fisk er kløvet uheldigt, hvor skællene ikke er på denne plade, og kraniet er dækket af sediment.
Dipterus valenciennesi fundet i Achanarras quarry. 15,0 cmDipterus valenciennesi fundet i Achanarras quarry. 21,0 cm. Dette er et meget tydeligt eksemplar af en "bulefisk".
Fisken er helt dækker af sediment.Dipterus valenciennesi - Samme fisk som på fotoet ovenover, med tidsforbrug på præparations arbejdet.


Dipterus valenciennesi. Den færdige præparerede lungefisk.


Præpareret og meget velbevaret eksemplar af Dipterus valenciennesi fundet i Achanarras quarry. 12,0 cm


Der var ikke noget synligt af denne fisk, da stenen blev kløvet, men det var tydeligt, at der lå en fisk lidt nede i skærven. Der er brugt ca. 70 timer på at præparere dette meget velbevarede komplette eksemplar frem.
Dipterus valenciennesi fundet i Achanarras quarry. 20,0 cmEt meget stort eksemplar af Dipterus valenciennesi fundet i Achanarras quarry. 31,0 cm


Kranieskjold fra Dipterus valenciennesi fundet ved Thurso. 6,0 cm


Dipterus sp. fundet i Banniskirk Quarry. 11,5 cm.

BANNISKIRK QUARRY
I 1826 er Banniskirk quarry det første sted, hvor fossile fisk blev fundet, i Old Red Sandstone. Stratigrafisk, ligger Banniskirk Quarry omkring 120-150 m over Achanarras lagene, som er i Latheron undergruppe af Upper Caithness Flagstone Group, i Zone 4 ved grænsen mellem Eifelian og Givetian. Det svarer nogenlunde i alder til lagene eksponeret i Spittal Quarry, dog sandsynligvis lidt yngre, men er af forskellig litologi.

Eksponering er meget dårlig i landskabet i Caithness området, så de stratigrafiske relationer mellem Banniskirk, Spittal
og Achanarras er usikre. Hvor fisk er meget sjældne i siltstenene i Spittal, er de forholdsvis almindelige i kalkholdige lag
i Banniskirk. Den fulde fauna er dårligt kendt.

Fauna: Dickosteus threiplandi + Dipterus sp.+ Acanthodii sp.

To arter af Dipterus sp. forekommer i Caithness (Westoll 1949). En i materiale fra Banniskirk, som han mente var Dipterus brachypygopterus (Sedgwick og Murchison, 1828) og alt andet materiale fra Thurso Flagstone, kaldte han
D. platycephalus (Agassiz). Dette er blevet anfægtet (White, 1965), og alt materiale er for øjeblikket medtaget i arten
D. valenciennesi (Sedgwick og Murchison, 1828.) Lokaliteten er også vigtigt for eksemplarer af lungefisk Dipterus, som måske repræsenterer mere end en art.

Yderligere fund og tolkning af faunaen kan vise tegn på miljømæssige variation i ”Fish Bed 4”, da Banniskirk faunaen synes at variere fra faunaerne
på lokalitetrene i Dipple Brae og Spittal Quarry


Rekonstruktion af Lungefisken Dipterus valenciennesi.
Fisken er beskrevet allerede i 1828 af Adam Sedgwick og Sir Roderick Impey MurchisonFlere skæl fra en Glyptolepis sp. ? fundet ved Thurso, hvor de enkelte skæl er 1,5 cm


Kranie og forreste del af en Osteolepis sp. fundet på stranden mellem Thurso og Scrabster.
Stykket er 7,0 cm og meget velbevaret. Th. på kraniet ses fiskens små tænder.


Skæl fra Osteolepis sp. fundet på stranden mellem Thurso og Scrabster. Skærven er 14,0 x 22,0 cm


Osteolepis panderi fundet i Holborn Head quarry. 8,0 cm.


To hele og en fragmenteret Osteolepis panderi fundet i Holborn Head quarry. "Mass mortality" laget med denne art menes at være opstået ved at vandstanden i Lake Orcadie på et tidspunkt steg, så fiskene kunne komme ind i søen fra Reich havet mod syd. Vandstanden faldt efterfølgende og fiskene døde i stort antal. Stenen er 32,0 cm.


Plade og modplade på et stykke af den sjældne Glyptolepis paucidens fundet i Achanarras quarry. 21,0 cm


Stykke af Glyptolepis paucidens. Kraniet er set fra undersiden. Fundet i Achanarras quarry. 28,0 cm.


Rekonstruktion af Glyptolepis paucidens. Arten var toprovdyret i Lake Orkadie og kunne blive mindst 50 cm.

Ikke afklaret gruppe

Palaeospondylus gunni
fundet i Achanarras quarry. 5,0 cm. Eksperter har forslag om at Palaeospondylus er en larve af lungefisk, men der er fundet meget små lungefisk, og de ligner de voksne eksemplarer. Så ingen ved stadig, hvor denne art passer ind i fiskenes udvikling. Den er almindelig i Achanarras, men meget sjælden andre steder i Caithness og på Orkney og er ikke kendt fra andre steder i verden.


Palaeospondylus gunni fundet i Achanarras quarry. 2,2 cm. Hovedet mangler, men resten af eksemplaret er meget velbevaret. De fleste fund af P. gunni har typisk ingen eller ret dårligt bevaret hale.


Tegning af Palaeospondylus gunni.

Acanthoderne
Disse for det meste små fisk opstod i Silur perioden. De var meget forskellige i Devon og forsvandt i slutningen af Perm perioden. De adskiller sig fra de andre fisk med deres ofte ornamenterede pigge, der understøtter finnerne. Der er stadig nogle uafklarede spørgsmål om deres forhold til de andre fisketyper. Acanthoderne har en krop fyldt af mange små benede skæl, der ofte ikke er længere end 0,5 mm. Skælenes ydre overflade, skælkronen, er undertiden flad, men har oftere en bestemt ribbestruktur, der muliggør identifikation. Også i stratigrafisk sammenhæng mellem forskellige sedimentære enheder er disse skæl med deres forskellige morfologi vigtige til artsbestemmelse. De fleste af Acanthoderne var sandsynligvis planktonædere, selvom der findes eksemplarer med veludviklede kæber med tænder
.


Mesacanthus pussilus
er muligvis den hyppigste art i Achanarras quarry, men er tit dårligt bevaret. Der kendes til fund, hvor der er adskillige eksemplarer på samme lagflade. Dette fund er bevaret som en svag skygge, og der er ingen pigge bevaret. Fundet i Achanarras quarry. 3,0 cm


Mesacanthus pussilus
. Dette eksemplar har flere pigge bevaret. Fundet i Achanarras quarry. 3,0 cm


Tegning af Mesacanthus pussilus. Arten er sjældent større end 5,0 cm.


Diplacanthus crassisimus. Fundet i Achanarras quarry. 4,0 cm.


Diplacanthus crassisimus. Fundet af Tage Burholt i Achanarras quarry. 4,0 cm.


Tegning af Diplacanthus crassisimus. Denne art er ikke så almindelig som Mesacanthus pussilus og er karakteristisk
ved at have to pigge på ryggen.


Bagerste del af den sjældne Acanthode fisk Diplacanthus longispinus. 16,0 cm. Fundet i Achanarras quarry. Øverst er en tegning af et komplet eksemplar med en rød markering, der er den del der er bevaret på fossilet fra Achanarras quarry.
Tilsyneladende er denne art ikke tidligere kendt fra denne lokalitet

Nærbillede af de karakteristiske skæl på Diplacanthus longispinus. Et enkelt skæl er 1,0 mm.


Tegning af komplet Diplacanthus longispinus.


Cheiracanthus murchisoni. Denne art er fåtallig. Fundet i Achanarras quarry. 19,0 cm.


Tegning af Cheiracanthus murchisoni


Cheiracanthus
sp. - måske er det arten C. latus. Acanthoderne er typisk ikke særligt velbevarede, men dette fund er ret godt bevaret. Fundet i Achanarras quarry. 15,0 cm.


Nærbillede af Cheiracanthus gatfinne med den kraftige pig og selve finnen bevaret som en svag skygge. De mange små skæl er ret kraftige i højden i forhold til skællenes diameter.


Nærbillede af Cheiracanthus gælle.

Strålefinnede fisk

Del af Cheirolepis trailli. Fundet i Achanarras quarry. 12,0 cm. Den er kendetegnet ved at have mange små skæl. Der er kun én repræsentant for denne gruppe i Achanarras, som anses for at have en fjern forbindelse til moderne benfisk


Rekonstruktion af Cheirolepis trailli. Den røde firkant viser placeringen af fundet ovenover.


Actinopterygii er gruppen af strålefinnede fisk, der omfatter de fleste nulevende arter, lige fra søheste til tun. Den eneste strålefinnede fisk, der findes i Mellem Devon i Skotland, er arten Cheirolepis trailli. Denne mellemstore fisk kunne nå en længde på 30 cm og er velkendt fra Sandwick Fish Bed, men de er ofte dårligt bevaret. Det er dog en meget vigtig fisk i fiskens "historie" idet, denne art er en af de tidligste komplette fisk, der er indsamlet fra denne gruppe. Cheirolepis trailli var en slank strømlinet fisk, med kæber med små skarpe tænder og var et af toprovdyrene i denne periode.
Fundet i Achanarras quarry. 25,0 cm.

Haleparti med ryg- og gatfinne af Cheirolepis trailli. Fundet i Achanarras quarry. 16,0 cm.

Panserfisk

Panserfisken Pterichthyodes milleri fundet i Achanarras quarry. 13,0 cm. T.v. er et eksemplar af en "bulefisk". Fisken er helt dækker af sediment. T.h. er panserfisken frem præpareret, hvilket tog 35 timer.


Den færdige præparerede Panserfisken Pterichthyodes milleri fundet i Achanarras quarry. 13,0 cm


Panserfisken Pterichthyodes milleri fundet i Achanarras quarry. 15,0 cm


Et andet eksemplar af panserfisken Pterichthyodes milleri fundet i Achanarras quarry. 17,0 cm. Skærven er kløvet så den indvendige side af rygpanseret er synlig. Det præparerede område er fiskens bugside, så derfor limes den kløvede del på igen, så det kun bliver bugsiden af fisken der er synlig. Noget af halepartiet er bevaret, men kun som en svag skygge.


Den færdig præparerede panserfisk Pterichthyodes milleri fra Achanarras quarry. Eksemplaret er set fra bugsiden, som gør at det specielle led på finnerne ses. Dette led minder mere om dem på krabber og hummers lemmer, end på nogen anden fisk.


Panserfisk Pterichthyodes milleri fra Achanarras quarry. 15.0 cm


Juvenil panserfisk Pterichthyodes milleri fra Achanarras quarry. 8,5 cm

Rekonstruktion af panserfisken Pterichthyodes milleri. Denne usædvanlige panserfisk er kendt som Pterichthyodes, der betyder "vinge-fisk", en henvisning til de markante brystfinner. Kroppen var indesluttet i panserplader, som beskyttede mod rovdyr, mens halen selv var ubeskyttet kun dækket af skæl. De menes at have været bundlevende og kan have brugt deres brystfinner til at kravle på bunden.


Panserfisk Coccosteus cuspidatus fra Achanarras quarry. 23.0 cm


Rekonstruktion af panserfisken Coccosteus cuspidatus.


Panserfisk Dickosteus threiplandi fundet i Banniskirk Quarry. 27,0 cm.


Næsten komplet panserfisk Dickosteus threiplandi fundet på "Bone Hill" i Banniskirk Quarry. 40,0 cm.


Halepartiet af den fåtallige Rhampodopsis threiplandi. Forkroppen havde panser, mens bagkroppen ikke havde skæl, som panserfisken Pterichthyodes milleri. Den mindede om panserfisken Coccosteus, men med en længere og smallere mere flexibel hale. Fundet i Achanarras quarry af Tage Burholt. 8,0 cm i længden.


Rekonstruktion af fisken Rhamphodopsis threiplandi.Det er ret let at finde til Achanarras quarry, og i vejkrydset ved Mybster er der et skilt, der viser mod stenbruddet.
Fra P-pladsen er der en lille vandretur på ca. en km.


 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.